BĘDZIE LEPIEJ I CORAZ LEPIEJ? PREZENTACJA KOLEKCJI II

Galeria Arsenal (Białystok)

Tytuł wystawy został zaczerpnięty z jednej z prac znajdujących się w kolekcji Galerii Arsenał – neonu Ryszarda Grzyba. To optymistyczne hasło stało się punktem odniesienia dla refleksji artystów – głównie polskich, ale też ze wschodu oraz południa Eu(...)

Powszechna Improwizacja (1) - Nowe Życie

Teatr Powszechny, Warszawa

Warszawski dzień festiwalu rozpoczyna nową kartę w historii "Mózgu". Od 12 listopada 2014 roku “Mózg” otwiera swoją siedzibę w Teatrze Powszechnym, w przestrzeni znanej dotychczas jako “Scena Pracownia”, gdzie powstanie scena muzyczna, teatralna, per(...)

WYSTAWA / Za ścianą

CSW Toruń

Kuchnia. Instalacja wieloelementowa z kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Praca prezentowana w ramach wystawy Za ścianą, wybrane prace z kolekcji CSW. Kuratorka: Natalia Cieślak. Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń(...)

Wszyscy ludzie będą siostrami

MS Łódź

Do 17 stycznia w Muzeum Sztuki w Łodzi będzie można oglądać wystawę Wszyscy ludzie będą siostrami. Wystawa i związane z nią wydarzenia performatywne proponują feministyczne przechwycenie idei braterstwa.

Think Thank Lab Triennale

Wrocław

Arsenal Notebook, wystawa w ramach Think Thank Lab Triennale. Prace ze zbiorów Galerii Arsenał. Kuratorka: Elżbieta Jabłońska. Galeria CSU Neon, Wrocław(...)

Projekt Wyspa 3.0

Wyspa (Gdańsk)

30 lat działalności - wystawa w procesie - żywe archiwum - dokumentacja - działania - publikacje Wyspa Spichrzów - Galeria Wyspa - Dawna Łaźnia - Modelarnia - Instytut Sztuki Wyspa(...)

Feministki i Fotografowie

Stary Browar (Poznań)

Cykl fotografii wielkoformatowej, druk cyfrowy. Praca prezentowana w ramach wystawy Feministki i fotografowie. Prace z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich. Kurator: Adam Mazur. Stary Browar, Poznań(...)

Ołbin Adoracja, Wrocław wejście od podwórza

Wrocław ESK

Lipiec we Wrocławiu. Elżbieta Jabłońska zadała nam trudne pytanie o różnorodność roślin spotykanych na 10 wybranych podwórkach dzielnicy Ołbin. "Ołbin. Adoracja" pod takim tytułem realizowaliśmy razem jedno z działań w ramach projektu "Wrocław - wejś(...)

Nieużytki sztuki

Biotop Lechnica

Nieużytki sztuki - prezentacja. W ramach spotkania BIO:FLOW w Biotopie Lechnica, Słowacja. Organizator: Bunkier Sztuki, Kraków(...)

135 km, działanie performatywne, czasowo-przestrzenne

Generator Malta, Malta Festival Poznań

Jak stworzyć Nowy Ład Światowy i czy na pewno to jest słuszna droga? 135 km to odległość, którą pokonają uczestnicy wycieczki regeneracyjnej. Zaczniemy w Imielenku po czym ruszymy w dalszą trasę zabierając po drodze kolejnych uczestników. Przyjrzymy (...)

The Mothernists

Galeria Upominki, Rotterdam

The Mothernists Conference June 5/6/7 is a three-day-long transatlantic conference, bringing together the work and thought of practicing international artists, art historians, educators, curators and writers on the topic of caring labour and cultural(...)

Naruszenie - Sztuka jako narzędzie zmiany społecznej, warsztaty

Galeria Arsenał w Białymstoku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Odessie, culture.pl

naruszenie przestrzeni, obiektu, idei
naruszenie ostentacyjne, niezauważalne
naruszenie przez dodanie lub usuniecie
naruszenie przez ingerencje lub zaniechanie
naruszenie posiadania/własności/mienia, prywatności,
korespondenc(...)

40 lecie Muzeum im.A. Mickiewicza, wystawa z okazji Nocy Muzeów

Muzeum Narodowe w Poznaniu oddział w Śmiełowie

Proponowana ekspozycja jest kolejną próbą wniknięcia w specyficzną przestrzeń muzealną z zachowaniem tożsamości miejsca jako instytucji. Bazując na materiałach archiwalnych pragniemy pokazać historię pałacu śmiełowskiego, koncentrując się na okresie (...)

Poręcz, obiekt w przestrzeni miejskiej, Kijów

Instytut Polski w Kijowie, Ministerstwo Kultury Ukrainy, Urząd Shevchenkovskiej dzielnicy Kijowa, Culture.pl

„Poręcz” to rodzaj interwencji w przestrzeń publiczną, której pomysł narodził się podczas mojego drugiego pobytu w Kijowie, w styczniu 2012 roku, w trakcie warsztatów ze studentami Akademii Sztuk Pięknych. Jest to propozycja stworzenia obiektu/rzeźby(...)

Motherhood

Visual Culture Research Center, Kijów

Wystawa Macierzyństwo / Материнство / Motherhood proponuje feministyczne spojrzenie na tradycyjnie postrzegane „role” kobiety jako tej, która rodzi, pielęgnuje i wychowuje dziecko. Macierzyństwo uważane jest za coś „naturalnego”, swego rodzaju „funkc(...)

Czego nie widać

Galeria Sztuki Współczesnej, Opole

Czego nie widać - wystawa sztuki społecznie zaangażowanej
Sztuka nie będąc obszarem funkcjonującym w próżni, jest immanentnym elementem sfery społecznej, posiadając zarazem wymiar publiczny. Przez ów wymiar rozumiemy praktyczną działalność, któr(...)

Schody

Instytut Polski w Kijowie, Galeria Labirynt Lublin

Schody” to akcja artystyczna zorganizowana w przestrzeni miejskiej Kijowa przez Galerię Labirynt w Lublinie i Instytut Polski w Kijowie. W dniach 19-20.09.2014 na ulicy Iwana Franki odbędą się działania artystów z Polski i Ukrainy: Janusza Bałdygi, E(...)

ZAPAL SIĘ!

Muzeum Rzeźby X. Dunikowskiego, Królikarnia, Warszawa

W ramach tegorocznej edycji projektu Synchronizacja Fundacja Bęc Zmiana wraz z architektami, badaczami, artystami oraz aktywistami miejskimi eksploruje temat przestrzeni wspólnych. Z jednej strony pytamy o to, jakie wspólnoty zdolne jest wyłonić wspó(...)

Dokumentacja 1. Performance

Austriackie Forum Kultury, Warszawa

Przedstawimy pierwszą z cyklu wystaw pod wspólnym tytułem "Dokumentacje". Pragniemy wypracować nową formułę prezentacji i dopasować ją do naszej wielofunkcyjnej przestrzeni wystawienniczej. Będziemy zapraszać także ekspertów by z punktu widzenia zało(...)

Długość cugli wyznacza średnicę areny

Galeria Sztuki Współczesnej, Opole

Wystawa i działania performatywne.
Projekt dotyczy performansu, jako medium przekraczającego granice i stwarzającego różnorodne pytania o granice: granice komunikatywności - napięcia miedzy potrzebą komunikowania a jego niemożliwością lub ograni(...)

Niezgodnie z instrukcją

Galeria Sztuki Współczesnej, Opole

Prezentowane na wystawie prace krążą wokół tematu norm, stereotypów i nawyków, które wytyczają granice określające nasze relacje z otoczeniem. Uwarunkowania kulturowo-społeczne, „lifestyle", rozwój technologiczny i „dobry smak" standaryzują życie i w(...)

Aneks

Galeria Monopol, Warszawa

Pokażemy nowe prace Elżbiety Jabłońskiej i Doroty Podlaskiej inspirowane wystawą Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia.
Neon Elżbiety Jabłońskiej nawiązuje do akcji Marii Pinińskiej Bereś “Transparent”. Przez użycie nowego medium, kameralny p(...)

Okna, Alternativa 2014

Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk

Elżbieta Jabłońska zaprasza mieszkańców kamienicy przy ulicy Jaracza sąsiadującej bezpośrednio z Instytutem Sztuki Wyspa do aranżacji wystawy w swoich oknach z okazji otwarcia nowej ulicy, poszerzając w ten sposób przestrzeń wystawienniczą Alternativ(...)

Sztuka jako narzędzie zmiany społecznej

Fine Arts College, Kiszyniów Mołdawia

re.act.feminism#2 – performing archive

Akademie der Kunste, Berlin