processing...

PARTICOLARE Sztuka, która wznieca niepokój

Fundacja Signum, Palazzo Dona, Wenecja, Włochy

2011

Wystawa zatytułowana "Particolare. Sztuka, która wznieca niepokój" dotyczy problemu złożonych relacji miedzy sztuką współczesną a polityką i stawia trudne pytanie o miejsce sztuki radykalnej w demokracjach współczesnych. Składa się ona z dwóch zasadniczych części: pierwsza ma charakter historyczny, druga dotyczy współczesności. Ponad nimi, tak jak motto przyświecające całej ekspozycji, pokazana jest sztuka filmowa i fotograficzna Stefana Themersona, twórcy polskiej nonkonformistycznej i politycznej awangardy XX wieku.

PREZENTOWANE PRACE

Pomaganie