Spółdzielnia – budynek byłego Muzeum Historii Spółdzielczości

Nałęczów, organizator: Zmiana Organizacji Ruchu

Spółdzielnia – budynek byłego Muzeum Historii Spółdzielczości