Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego.

Muzeum Etnograficzne, Kraków

To "etnografia zaangażowana". Kolektyw Terenowy, grupa badaczy związanych z Uniwersytetem Warszawskim, do których dołączyli animatorzy i artyści, postanowiła badać zachodzące w dwóch mazowieckich wsiach zależności społeczne i style życia. Ale nie przyłożyła miar tradycyjnej etnografii. Ich kilkuletni projekt w Broniowie i Os-tałówku to w istocie próba animowania życia mieszkańców, albo raczej próba zwrócenia ich uwagi na niektóre aspekty małej wspólnoty. I tak kosiarka zrobiona przez Wiesława Zielonkę z Broniowa ma być symbolem "kreatywności" i "oddolnej inicjatywy". Zobaczymy tu np. też projekt "panny młode", mający zwracać uwagę, że po ślubie świat wiejskich kobiet zaczyna się właściwie kurczyć do rozmiaru ich domu.
Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego.