Czy twój umysł jest pełen dobroci?

Dom Pracy Twórczej, Wigry, kurator: Agnieszka Tarasiuk

Relacja między cywilizacją człowieka a ekosystemem naszej planety jest jednym z podstawowych zagadnień XXI wieku. Niezwykle ważne staje się pytanie o kulturowe źródła naszego stosunku do natury. Nawet na poziomie lokalnych konfliktów pomiędzy inwestorami a obrońcami przyrody często pojawiają się ideologiczne, czy wręcz religijne, argumenty. Prawdopodobnie u źródeł tych sporów faktycznie leży głęboki konflikt światopoglądowy. Czy człowiek w swojej istocie różni się od natury?
Jego hegemonia w przyrodzie jest wynikiem ewolucyjnie wykształconych przystosowań, czy prawa nadanego ludziom przez transcendentną siłę?
Ideologiczne napięcie zdaje się narastać. W wielu miejscach świata przybierają na sile ruchy religijne, z drugiej strony wiele państw prowadzi coraz bardziej zdecydowaną politykę laicyzacji życia społecznego. Rośnie moda na socjobiologię, tłumaczącą całość ludzkich zachowań jako strategię przekazywania genów. Z drugiej strony obserwujemy nagły powrót fundamentalizmów religijnych. Kreacjoniści podważają teorię Darwina twierdząc, iż koncepcja Inteligentnego Projektu to także teoria naukowa.
Czy twój umysł jest pełen dobroci?