processing...

Krzątanina

Biuro Wystaw Artystycznych Wrocław, Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra, kurator: Anna Płotnicka

2004

Zwykłe codzienne sprawy bywają niezwykle interesującym polem działania. Według mojej prywatnej teorii już sama decyzja o porannym wstaniu z łóżka niekiedy jest czynem bohaterskim. Fascynuje mnie cykliczność, powtarzalność codziennych czynności i pozorna nuda, która musimy z pokorą akceptować.
Na wrocławskiej Krzątaninie pokazuje fragment mojej kolekcji zdjęć, przedstawiających artystów, kuratorów, krytyków odwróconych tyłem do obiektywu, wykonujących podstawowe czynności krzątacze we własnych kuchniach. ” To ich zwrócenie w stronę kuchni powoduje utratę indywidualności (może na rzecz indywidualności krzątaczej?), a z drugiej strony ich upodobnienie do siebie, sugeruje swego rodzaju kuchenną demokratyzację.”(Iza Kowalczyk, Artmix)

Jest to z jednej strony próba dowartościowania codzienności, z drugiej strony zabawa z widzem, ktory sprowokowany jest do odgadywania czyje „plecy” akurat ogląda.

PREZENTOWANE PRACE

Zasiedzenie
Krzątanina
Krzątanina
Krzątanina
Krzątanina
Krzątanina