processing...

Spojrzenia

Fundacja Kultury DB, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa

2003

Jury w składzie: dr Marek Krajewski, Robert Rumas, Jarosław Suchan, Dr. Bettina Wolter, Hanna Wróblewska postanowiło przyznać główną nagrodę Elżbiecie Jabłońskiej za społeczne zaangażowanie i wrażliwość, za udzielanie w swojej sztuce głosu wykluczonym i marginalizowanym. Elżbieta Jabłońska od kilku lat konsekwentnie służy widzom, dostarczając im nie tylko pretekstów do refleksji, ale również doświadczeń i wrażeń zmysłowych. Jej prace, pomimo że poruszają centralne dla naszej tożsamości i często bolesne kwestie, zawarte są w formie, która zakłada dialog z odbiorcą, pozwala na rozmowę i porozumienie. Chociaż mówi ona przede wszystkim o tym, co lokalne, to język, którym się posługuje, jest uniwersalny. Przyznajemy tę nagrodę również za konsekwentne kroczenie swoją własną artystyczną drogą, za umykanie, w imię dialogu, porządkującym świat klasyfikacjom. Mamy nadzieję, że dzięki tej nagrodzie sztuka Elżbiety Jabłońskiej znajdzie należne jej uznanie, także poza lokalnym kontekstem”.

Elżbieta Jabłońska jest autorką instalacji i performensów. Jej twórczość to swoisty komentarz statusu i roli kobiet w Polsce. Najbardziej znana jest stworzona przez artystkę postać Supermatki, w którą Jabłońska wcieliła się na billboardach, pokazywanych w całej Polsce oraz na wystawie w Małym Salonie Zachęty w poprzednim roku. Wykonany srebrnymi nićmi haft w pracy Pomaganie na wystawie „Spojrzenia 2003” został wykonany przez bezrobotną kobietę specjalnie do tego celu zatrudnioną. Wyhaftowany tekst jest autentycznym ogłoszeniem o pracę. Umieszczono go na kubiku z sześćdziesięciu tysięcy zniszczonych profesjonalnie (w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych) banknotów o nominale 100 zł.

„Spojrzenia 2003” to prezentacja prac ośmiu młodych artystów polskich (oprócz Elżbiety Jabłońskiej są to: Paweł Althamer, Cezary Bodzianowski, Oskar Dawicki, Paulina Ołowska, Monika Sosnowska, Julita Wójcik i Piotr Wyrzykowski) nominowanych do nagrody w konkursie zorganizowanym przez: Fundację Kultury Deutsche Bank, Zachętę Narodową Galerię Sztuki oraz Deutsche Bank Polska S.A. Nagroda o równowartości 10.000 euro to pierwsza w Polsce ważna nagroda w dziedzinie sztuk wizualnych, przyznawana w dwustopniowych eliminacjach przez grono krytyków, historyków sztuki i artystów. Organizatorzy konkursu i wystawy chcą, by nagroda ta była przyznawana w cyklu dwuletnim oraz, by przyczyniła się do promocji najciekawszych zjawisk we współczesnej sztuce nie tylko na terenie Polski, ale również za granicą.

PREZENTOWANE PRACE

Spojrzenia
Spojrzenia
Spojrzenia
Spojrzenia
Spojrzenia
Spojrzenia
Spojrzenia
Spojrzenia
Spojrzenia
Spojrzenia
Spojrzenia
Spojrzenia