processing...

Sztuka w mieście - Zewnętrzna Galeria AMS 1998 - 2002

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; Bunkier Sztuki, Krakow; Arsenał , Białystok; Łaźnia, Gdańsk

2003

PREZENTOWANE PRACE