processing...

Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta

Muzeum Sztuki, Łódź, kurator: Jarosław Suchan

2010

Przestrzenie wokół Sali Neoplastycznej zaczynają się stopniowo wypełniać realizacjami współczesnych twórców, odnajdujących w dziele Strzemińskiego momenty, z którymi wciąż warto się konfrontować. Rozwijającą się wokół Sali ekspozycję – „Kompozycję otwartą” – inaugurują 6 lipca 2010 roku stworzone specjalnie na tę okazję projekty Grupy Twożywo i Jarosława Flicińskiego, a także prace Daniela Burena, Magdaleny Fernandez, Elżbiety Jabłońskiej, Igora Krenza, Grzegorza Sztwiertni i Julity Wójcik. Samej Sali Neoplastycznej, stanowiącej inspirację i punkt wyjścia, został przywrócony jej historyczny kształt: ponownie stała się miejscem ekspozycji prac Katarzyny Kobro, Henryka Berlewiego czy Theo van Doesburga.

PREZENTOWANE PRACE

Naruszenie
Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta
Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta
Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta
Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta
Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta
Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta
Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta
Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta
Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta
Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta
Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta
Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta
Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta