processing...

Czy twój umysł jest pełen dobroci?

Dom Pracy Twórczej, Wigry, kurator: Agnieszka Tarasiuk

2010

Relacja między cywilizacją człowieka a ekosystemem naszej planety jest jednym z podstawowych zagadnień XXI wieku. Niezwykle ważne staje się pytanie o kulturowe źródła naszego stosunku do natury. Nawet na poziomie lokalnych konfliktów pomiędzy inwestorami a obrońcami przyrody często pojawiają się ideologiczne, czy wręcz religijne, argumenty. Prawdopodobnie u źródeł tych sporów faktycznie leży głęboki konflikt światopoglądowy. Czy człowiek w swojej istocie różni się od natury?
Jego hegemonia w przyrodzie jest wynikiem ewolucyjnie wykształconych przystosowań, czy prawa nadanego ludziom przez transcendentną siłę?
Ideologiczne napięcie zdaje się narastać. W wielu miejscach świata przybierają na sile ruchy religijne, z drugiej strony wiele państw prowadzi coraz bardziej zdecydowaną politykę laicyzacji życia społecznego. Rośnie moda na socjobiologię, tłumaczącą całość ludzkich zachowań jako strategię przekazywania genów. Z drugiej strony obserwujemy nagły powrót fundamentalizmów religijnych. Kreacjoniści podważają teorię Darwina twierdząc, iż koncepcja Inteligentnego Projektu to także teoria naukowa.

PREZENTOWANE PRACE

Czy twój umysł jest pełen dobroci?
Czy twój umysł jest pełen dobroci?