processing...

Dom zredukowany, bezdomność.

Dom w sztuce współczesnej, 7 Triennale Sztuki Sacrum, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa

2010

Wystawa jest artystyczną wypowiedzią o domu zredukowanym - do przedmiotu, do wspomnienia. Na wystawie znajdują się prace współczesnych artystów polskich różnych pokoleń: obrazy m.in. Andrzeja Wróblewskiego, Bettiny Bereś, Stanisława Sobolewskiego, Grzegorza Bednarskiego, Rafała Bujnowskiego, Edwarda Dwurnika, Zbigniewa Makowskiego; filmy dokumentalne Rafała Jakubowicza, Janusza Marciniaka, dokumentacja fotograficzna ze spektaklu Tadeusza Kantora „Powrót Odysa”, filmowa dokumentacja instalacji Krzysztofa Wodiczko „Pojazd bezdomnych”, rzeźby i instalacje Leszka Sobockiego, Macieja Szańkowskiego, Jana Kucza, Elżbiety Jabłońskiej. W jednej z sal wystawienniczych eksponowana jest instalacja poznańskiego artysty Jarosława Kozłowskiego „Tranzyt”. Kształt artystyczny wystawy „Dom zredukowany, bezdomność” opracowała Rada Programowa, w skład której wchodzą: antropologowie kultury - Danuta Benedyktowicz i Zbigniew Benedyktowicz, prof. Jacek Waltoś z krakowskiej ASP, prof. Renata Rogozińska z poznańskiej ASP oraz dr Katarzyna Barańska - etnograf. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wystawa „Dom zredukowany, bezdomność” prezentowana jest w ramach siódmej edycji Triennale Sztuki Sacrum - jednego z ważniejszych wydarzeń artystycznych w Częstochowie, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbywającego się pod hasłem „Dom - droga istnienia”, i wiąże się z doświadczaniem domu. Triennale Sztuki Sacrum jest poszukiwaniem, poprzez dzieła różnych dziedzin sztuki, odpowiedzi na pytania o doświadczenia człowieka współczesnego. 7. Triennale trwać będzie do 1 sierpnia br.; obejmuje kilka wystaw sztuk wizualnych, konkurs dla artystów plastyków, spotkania i konferencje, akcje plastyczne, przegląd filmowy wraz z premierą filmu zrealizowanego w ramach Triennale.

PREZENTOWANE PRACE