processing...

Zasiedzenie

Zasiedzenie to słowo, które wywołuje skrajnie różne skojarzenia: przywiązanie do miejsca, ale też skazanie na nie; odwieczność i trwałość, ale również rodzaj fatalizmu i brak wyboru; zakorzenienie i prawnie usankcjonowaną niemożność usunięcia kogoś z zajmowanego przezeń miejsca.
Słowo to, choć pojedyncze, doskonale opisuje ambiwalentne uczucia cechujące stosunek Polaków do ich miejsca zamieszkiwania i relacje, które ich z nim łączą. Przestrzeń ta jest bowiem dla Polaków schronieniem przed zewnętrznym światem, który niezmiennie traktowany jest jako wrogi i opresyjny, bardziej, niż miejscem, które wybiera się, by afirmować prywatność i życie rodzinne. Posiadanie własnego domu, czy mieszkania jest jednym z największych marzeń Polaków, ale gdy je zrealizują dom staje się więzieniem, przywiązuje do miejsca na całe życie, narzuca lub przynajmniej ogranicza jednostkowe wybory. Pragniemy więc, prawie perwersyjnie tego, co daje bezpieczeństwo, ale też unieruchamia, co daje tożsamość, ale też sprawia, iż nie jest ona do końca dziełem jednostki, ale wytworem miejsca do którego nas przypisano.
Zasiedzenie, które pół wieku temu było cenionym kulturowo stosunkiem pomiędzy jednostką, a przestrzenią dziś staje się główną powodem wykluczenia, bo być dziś to mieć zdolność do przemieszczania się, to być mobilnym Czy tego chcemy, czy nie mamy dziś silną tożsamość określoną przez miejsce, ale w epoce płynnych i strategicznych identyfikacji, silne korzenie przestają być atrybutem, a bardzo często są ulomnością. Utrudniają one bowiem porozumiewanie się i rozmowę, bo te ostanie wymagają kompromisów i zdolności do negocjacji również samych reguł konwersacji. I choć moglibyśmy, choćby potencjalnie, odgrywać rolę drogowskazów dla współczesnych nomadów, to jest to tylko wątpliwa hipoteza, bo nomadzi wolą sami określać szlaki swoich wędrówek, posiadają swoje własne mapy. Zasiedzenie skazuje więc na zaścianek i prowincjonalizm, ale generuje również szereg unikalnych zjawisk. Jedno z nich polega nadym, iż to feudalne prawie skazanie na miejsce sprawia, iż Polacy samorealizują się w skrajnie niewspółczesny sposób- poprzez nieustanne wysiłki podejmowane na rzecz transformacji miejsc, w których ich umieszczono, a nie poprzez przemieszczanie się w przestrzeni. Dom, a nie przestrzeń pomiędzy domami, staje się głównym polem autoekspresji, wyrażania swojej niepowtarzalności, jest polem nieustannie ponawianej próby przełożenia uprzedmiotowiającego fatalizmu na podmiotowy akt kontroli nad miejscem, które do mnie należy. Przestrzenie prywatne w Polsce stanowią więc podstawowy substytut przestrzeni publicznej: to tu objawia się (również innym) jednostkowa unikalność, to tu możliwa jest dyskusja i spotkanie z Innymi, to tu jednostki sprawuje pełną kontrolę, negocjują warunki rozmowy i współżycia. Wystawa Zasiedzenie jest próbą odpowiedzi na pytanie o konsekwencje skazania na miejsce, w którym żyjemy, o to, jak radzimy sobie z przestrzennym fatalizmem i unieruchomieniem w epoce powszechnej mobilności i zmiany. Pytamy więc, czy stan ten powoduje rezygnację, czy też wręcz przeciwnie jest źródłem wzmożonej, twórczej aktywności; czy zakorzenienie oznacza zawsze brak mobilności i prowincjonalizm, a więc też wykluczenie, czy też przeciwnie- jest pozycją, z której dopiero można mówić i która proces ten umożliwia. Chcielibyśmy więc w trakcie wystawy, która jest zawsze publicznym miejscem, zaprezentować bardzo osobiste, bo artystyczne, refleksje nad przestrzenią prywatną w Polsce, nad tym, w jaki sposób jest ono przekształcana, modyfikowana, wytwarzana przez tych, którzy zostali nad nią skazani. Wystawa w naszym zamiarze ma jednak nie tylko prezentować wielość strategii jednostkowego działania wynikających z zasiedzenia, ale również być rejestrem zmian, jakim one ulegały one i ulegają również współcześnie, być próbą odpowiedzi na pytanie o przyczyny tych zmian.

PREZENTOWANA NA WYSTAWACH

Zasiedzenie
Galeria Miejska Arsenał, Poznań, Marek Krajewski
2004
Krzątanina
Biuro Wystaw Artystycznych Wrocław, Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra, kurator: Anna Płotnicka
2004
Zasiedzenie
Zasiedzenie
Zasiedzenie
Zasiedzenie
Zasiedzenie
Zasiedzenie
Zasiedzenie
Zasiedzenie
Zasiedzenie
Zasiedzenie
Zasiedzenie
Zasiedzenie
Koszulki z nadrukiem, Odzież z nadrukiem, Fruit of the loom, Nadruki na koszulkach, Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Włocławek, Tuchola, Świecie, Grudziądz, Chełmno, Chojnice Koszulka z nadrukiem, Odzież z sitodrukiem, Fruit of the loom, Nadruki na koszulce Bydgoszcz, Koszulki Toruń, T-shirt Inowrocław, Podkoszulek Włocławek, Bluza Tuchola, Odzież robocza Świecie, Spodnie Grudziądz, Kurtki Chełmno, Nadruki na koszulkach Chojnice Zacznij pracować jako opiekunka w Niemczech. Praca w Niemczech dla każdego.