Ołbin Adoracja, Wrocław wejście od podwórza

Wrocław ESK

Lipiec we Wrocławiu. Elżbieta Jabłońska zadała nam trudne pytanie o różnorodność roślin spotykanych na 10 wybranych podwórkach dzielnicy Ołbin. "Ołbin. Adoracja" pod takim tytułem realizowaliśmy razem jedno z działań w ramach projektu "Wrocław - wejś(...)

135 km, działanie performatywne, czasowo-przestrzenne

Generator Malta, Malta Festival Poznań

Jak stworzyć Nowy Ład Światowy i czy na pewno to jest słuszna droga? 135 km to odległość, którą pokonają uczestnicy wycieczki regeneracyjnej. Zaczniemy w Imielenku po czym ruszymy w dalszą trasę zabierając po drodze kolejnych uczestników. Przyjrzymy (...)

The Mothernists

Galeria Upominki, Rotterdam

The Mothernists Conference June 5/6/7 is a three-day-long transatlantic conference, bringing together the work and thought of practicing international artists, art historians, educators, curators and writers on the topic of caring labour and cultural(...)

Naruszenie - Sztuka jako narzędzie zmiany społecznej, warsztaty

Galeria Arsenał w Białymstoku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Odessie, culture.pl

naruszenie przestrzeni, obiektu, idei
naruszenie ostentacyjne, niezauważalne
naruszenie przez dodanie lub usuniecie
naruszenie przez ingerencje lub zaniechanie
naruszenie posiadania/własności/mienia, prywatności,
korespondenc(...)

40 lecie Muzeum im.A. Mickiewicza, wystawa z okazji Nocy Muzeów

Muzeum Narodowe w Poznaniu oddział w Śmiełowie

Proponowana ekspozycja jest kolejną próbą wniknięcia w specyficzną przestrzeń muzealną z zachowaniem tożsamości miejsca jako instytucji. Bazując na materiałach archiwalnych pragniemy pokazać historię pałacu śmiełowskiego, koncentrując się na okresie (...)

Poręcz, obiekt w przestrzeni miejskiej, Kijów

Instytut Polski w Kijowie, Ministerstwo Kultury Ukrainy, Urząd Shevchenkovskiej dzielnicy Kijowa, Culture.pl

„Poręcz” to rodzaj interwencji w przestrzeń publiczną, której pomysł narodził się podczas mojego drugiego pobytu w Kijowie, w styczniu 2012 roku, w trakcie warsztatów ze studentami Akademii Sztuk Pięknych. Jest to propozycja stworzenia obiektu/rzeźby(...)

Motherhood

Visual Culture Research Center, Kijów

Wystawa Macierzyństwo / Материнство / Motherhood proponuje feministyczne spojrzenie na tradycyjnie postrzegane „role” kobiety jako tej, która rodzi, pielęgnuje i wychowuje dziecko. Macierzyństwo uważane jest za coś „naturalnego”, swego rodzaju „funkc(...)

Czego nie widać

Galeria Sztuki Współczesnej, Opole

Czego nie widać - wystawa sztuki społecznie zaangażowanej
Sztuka nie będąc obszarem funkcjonującym w próżni, jest immanentnym elementem sfery społecznej, posiadając zarazem wymiar publiczny. Przez ów wymiar rozumiemy praktyczną działalność, któr(...)

10th Mózg festiwal

Teatr Powszechny, Warszawa

Warszawski dzień festiwalu rozpoczyna nową kartę w historii "Mózgu". Od 12 listopada 2014 roku “Mózg” otwiera swoją siedzibę w Teatrze Powszechnym, w przestrzeni znanej dotychczas jako “Scena Pracownia”, gdzie powstanie scena muzyczna, teatralna, per(...)

Schody

Instytut Polski w Kijowie, Galeria Labirynt Lublin

Schody” to akcja artystyczna zorganizowana w przestrzeni miejskiej Kijowa przez Galerię Labirynt w Lublinie i Instytut Polski w Kijowie. W dniach 19-20.09.2014 na ulicy Iwana Franki odbędą się działania artystów z Polski i Ukrainy: Janusza Bałdygi, E(...)

ZAPAL SIĘ!

Muzeum Rzeźby X. Dunikowskiego, Królikarnia, Warszawa

W ramach tegorocznej edycji projektu Synchronizacja Fundacja Bęc Zmiana wraz z architektami, badaczami, artystami oraz aktywistami miejskimi eksploruje temat przestrzeni wspólnych. Z jednej strony pytamy o to, jakie wspólnoty zdolne jest wyłonić wspó(...)

Dokumentacja 1. Performance

Austriackie Forum Kultury, Warszawa

Przedstawimy pierwszą z cyklu wystaw pod wspólnym tytułem "Dokumentacje". Pragniemy wypracować nową formułę prezentacji i dopasować ją do naszej wielofunkcyjnej przestrzeni wystawienniczej. Będziemy zapraszać także ekspertów by z punktu widzenia zało(...)

Długość cugli wyznacza średnicę areny

Galeria Sztuki Współczesnej, Opole

Wystawa i działania performatywne.
Projekt dotyczy performansu, jako medium przekraczającego granice i stwarzającego różnorodne pytania o granice: granice komunikatywności - napięcia miedzy potrzebą komunikowania a jego niemożliwością lub ograni(...)

Niezgodnie z instrukcją

Galeria Sztuki Współczesnej, Opole

Prezentowane na wystawie prace krążą wokół tematu norm, stereotypów i nawyków, które wytyczają granice określające nasze relacje z otoczeniem. Uwarunkowania kulturowo-społeczne, „lifestyle", rozwój technologiczny i „dobry smak" standaryzują życie i w(...)

Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę

Muzeum rzeźby im X. Dunikowskiego

Bezpłatna dzierżawa grządki w Królikarni pod uprawę w sezonie letnio-jesiennym / spotkanie organizacyjne. Proponujemy uprawę warzyw sezonowych, ziół, kwiatów, roślin polnych i ozdobnych na specjalnie skonstruowanej podwyższonej grządce.

Sp(...)

Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę

Polin Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa

Zapraszamy do udziału w akcji wspólnego sadzenia roślin – stworzenia wspólnej rabaty wokół Muzeum Historii Żydów Polskich. Szczególnie zapraszamy mieszkańców Muranowa i wszystkich warszawiaków, w tym przedstawicieli różnych warszawskich mniejszości, (...)

Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę

Muzeum Współczesne Wrocław

Proponujemy uprawę warzyw sezonowych, ziół, kwiatów, roślin polnych i ozdobnych na specjalnie przygotowanych grządkach przy Muzeum Współczesnym Wrocław.

Bezpłatnie udostępnimy grządki w okresie wiosenno- jesiennym każdemu, kto zechce się(...)

Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę

WRO Art Center, Wrocław

Zapraszamy do udziału projekcie Elżbiety Jabłońskiej „Nieużytki Sztuki”. Ogólnopolska inicjatywa polega na zagospodarowywaniu kawałków ziemi przylegających do instytucji artystycznych. Zachęcamy wszystkich entuzjastów siania i plewienia do korzystani(...)

Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę

Galeria Arsenał, Białystok

Bezpłatna dzierżawa terenów zielonych, trawników, kawałków ziemi przyległych do publicznych instytucji sztuki, galerii, muzeów. Inicjatywa ogrodnicza skierowana do odbiorców, publiczności galeryjnej, do mieszkańców, bezpośrednich sąsiadów w okresie (...)

Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę

BWA, Tarnów

Ogólnopolski projekt Elżbiety Jabłońskiej dotyczy bezpłatnej dzierżawy terenów zielonych, trawników, kawałków ziemi, przyległych do publicznych galerii i muzeów. To propozycja zaangażowania publiczności w proces interwencji w przestrzeni nie tylko mi(...)

Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę

BWA, Olsztyn

„Nieużytki Sztuki" czyli bezpłatna dzierżawa pod uprawę to projekt artystki Elżbiety Jabłońskiej, polegający na wykorzystaniu zielonych terenów przy placówkach kultury w całej Polsce pod budowę grządek podniesionych. Nieodłącznym elementem projektu j(...)

Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę

BWA, Zielona Góra

Bezpłatna dzierżawa terenów zielonych, trawników, kawałków ziemi przyległych do publicznych instytucji sztuki, galerii, muzeów. Inicjatywa ogrodnicza skierowana do odbiorców, publiczności galeryjnej, do mieszkańców, bezpośrednich sąsiadów w okresie (...)

Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę

Muzeum Sztuki, Łódź

Projekt Elżbiety Jabłońskiej „Nieużytki sztuki” polega na bezpłatnej dzierżawie mieszkańcom terenów zielonych, trawników, kawałków ziemi, przyległych do publicznych galerii i muzeów pod uprawę roślin. To propozycja zaangażowania publiczności w proces(...)

Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę

Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk

Spotkanie odbywa się w ramach ogólnopolskiego projektu Elżbiety Jabłońskiej Nieużytki Sztuki w ramach którego kawałki ziemi przyległe do publicznych galerii i muzeów są oddawane w bezpłatną dzierżawę pod uprawę. Jest to propozycja zaangażowania publi(...)

Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę

Galeria Labirynt, Lublin

Przygaleryjny ogródek? Dlaczego nie?! Projekt Elżbiety Jabłońskiej „Dzierżawa pod uprawę. W poszukiwaniu nieużytków sztuki” zakłada bezpłatne udostępnienie terenów zielonych, trawników, kawałków ziemi, przyległych do publicznych instytucji sztuki, ga(...)

Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę

Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Nieużytki kultury do zagospodarowania w Białostockim Muzeum Wsi. Skansen właśnie włączył się w ogólnopolski projekt i chce wydzierżawić chętnym grządki pod uprawę. Choć użytkowanie jest bezpłatne, inicjatywa bezcenna.(...)

Gdy sąsiad jest nieznajomym

CSW Łaźnia, Gdańsk

Sztuka na dobre wpisała się przestrzeń naszych miast. Czy jest miłym sąsiadem, czy raczej mówiącym z dziwnym akcentem nieznajomym? Jaka powinna być sztuka w przestrzeni publicznej? Bawić, krytykować, budzić wątpliwości? Dzieło sztuki umiejscowione w (...)

Aneks

Galeria Monopol, Warszawa

Pokażemy nowe prace Elżbiety Jabłońskiej i Doroty Podlaskiej inspirowane wystawą Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia.
Neon Elżbiety Jabłońskiej nawiązuje do akcji Marii Pinińskiej Bereś “Transparent”. Przez użycie nowego medium, kameralny p(...)

Festiwal Artloop: Relaks i rekreacja

Państwowa Galeria Sztuki, Sopot

Kolejna realizacja Elżbiety Jabłońskiej oparta na współudziale publiczności. Tym razem autorka proponuje dwudniową akcję w nadmorskim krajobrazie, do której zaprasza chętnych z całej Polski.
Weekendowy pobyt w Sopocie będzie pretekstem do re(...)

Okna, Alternativa 2014

Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk

Elżbieta Jabłońska zaprasza mieszkańców kamienicy przy ulicy Jaracza sąsiadującej bezpośrednio z Instytutem Sztuki Wyspa do aranżacji wystawy w swoich oknach z okazji otwarcia nowej ulicy, poszerzając w ten sposób przestrzeń wystawienniczą Alternativ(...)

Sztuka jako narzędzie zmiany społecznej

Fine Arts College, Kiszyniów Mołdawia

re.act.feminism#2 – performing archive

Akademie der Kunste, Berlin

NOWE ŻYCIE. WYSTAWA DLA NAJMŁODSZYCH

CSW Kronika, Bytom

kuratorka: Agata Tecl
organizacja: Agata Gomolińska-Senczenko i Martyna Tecl-Reibel

19 sierpnia - 23 sierpnia Wakacyjna Świetlica Sztuki:
Praktyki miejskie - warsztaty ruchowe w przestrzeni miejskiej dla młodzieży gimnazjalnej i(...)

Nowe życie

Warsztaty Kultury, Teatr w budowie, Lublin

Nowe życie

Relokacje, Bydgoszcz, Zławieś Wielka

Kolejna odsłona projektu RELOKACJE realizowanego przez Fundację Nowa Sztuka Wet Music dotyczy bliskich związków Torunia i Bydgoszczy.
Szukając możliwości rozwoju wzajemnych relacji tych dwóch sąsiadujących ze sobą miast, proponujemy spotkanie "W(...)

Substancja odżywcza

Zielony Jazdów, CSW Warszawa

W ostatni weekend Zielonego Jazdowa, na jego zakończenie, Elżbieta Jabłońska zaprosi publiczność na spacer poza obręb Zielonego Jazdowa. Do wyjścia w przestrzeń okalającą CSW Zamek Ujazdowski i zbudowania sieci relacji z instytucjami kultury sąsiaduj(...)

Mikroutopie codzienności

CSW Znaki Czasu, Toruń

Mikroutopie codzienności to świadome, kreatywne kształtowanie swego otoczenia, troska o własne miejsce, o wszystkich i wszystko, z czym mamy do czynienia, zabieganie o poprawę stosunków z innymi – ludźmi, zwierzętami oraz całym światem przyrody. (...)

Drzewko marzeń

Polin MHŻP – otwarcie, Warszawa

Podczas dni otwartych w Muzeum Historii Żydów Polskich (20-21 kwietnia 2013 roku), kiedy budynek muzeum po raz pierwszy otworzył się dla publiczności, zaprosiliśmy pierwszych zwiedzających do podzielenia się swoimi wizjami i oczekiwaniami związanymi (...)

Dzień jest za krótki – Zamaż mnie

Muzeum Współczesne Wrocław

Wystawa jest poświęcona autobiograficznym relacjom w najnowszej sztuce polskiej. Zaproszeni artyści opowiadają własne historie. Są to historie z życia wzięte, w których narracja zazwyczaj jest snuta w pierwszej osobie. Napięcie pomiędzy figurą autora(...)

Na zachęte do muzeum – Naruszenie

Muzeum Sztuki Łódź

Wystawa prezentuje kolekcję zebraną przez Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych od momentu jego powstania w 2004 roku do dzisiaj. Towarzystwo tworzyło swoje zbiory tak, aby korespondowały one z kolekcją Muzeum Sztuki w Łodzi i ją uzupełniały. Ef(...)

Sztuka Matek – Zamaż mnie

Galeria Farbiarnia, Bydgoszcz

Matka - malarka, pisarka, fotografka? Jak pogodzić pasję z macierzyństwem, nie rezygnować ze spełniania się i zawodowo, i twórczo? Najlepiej zapytać o to szesnastu utalentowanych autorek wystawy pt. „Sztuka Matek”. Prace z tego zbiorowego projektu z(...)

Pomocnik – Biografie Rzeczy

Polin MHŻP Warszawa

Przestrzeń 7: ukrywanie
Doświadczenie ukrywania się i ukrywania tożsamości było powszechne dla żydowskiej społeczności w Polsce wojennej i tuż powojennej. Mogło mieć wymiar dosłowny, fizyczny. Mogło być także ukrywaniem własnej żydowskiej tożsa(...)

Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego.

Muzeum Etnograficzne, Kraków

To "etnografia zaangażowana". Kolektyw Terenowy, grupa badaczy związanych z Uniwersytetem Warszawskim, do których dołączyli animatorzy i artyści, postanowiła badać zachodzące w dwóch mazowieckich wsiach zależności społeczne i style życia. Ale nie prz(...)

Mirades de Mujeres

Galeria Matadero , Madryt Hiszpania

Wesołych Świąt

Instytut Polski, Dusseldorf Niemcy

Projekt przygotowany na wystawę Wesołych Świąt oparty jest na świątecznej tradycji obdarowywania bliskich prezentami. A także, zanikającym już zwyczaju, własnoręcznie przygotowanych podarków. Artystka przygotowała 400 obiektów, które będą upominkami (...)

Nie licz na nic

Gorzów Wielkopolski, przestrzeń publiczna

Wymiana

Galeria Sektor, Katowice

Nie licz na nic

Stara Elektrownia, Galeria Arsenał, Białystok

MOC SZTUKI. Kolekcja Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Galeria Sztuki BWA, Olsztyn

Sztuka Matek

Galeria Rynek, MOK, Olsztyn,

Ta różnorodna wystawa nie opowiada żadnej konkretnej historii, ale artystki, które spotkały się w projekcie „Sztuka Matek" tworzą niezwykle sugestywny obraz artystki-matki. Charakterystyczna pętla między sztuką i życiem, gdzie każde dokonanie potrakt(...)

No Women No Art

Poznań

Wymiana bezgotówkowa, towar za towar, dzieło za dzieło. Uczestnicy wymiany bARTerowej  uzgadniają wartość towarów lub proponowanego dzieła i dążą do tego, by w procesie wymiany bilans był zerowy.
Wymiana jest jedną z wielu funkcjonujących obecni(...)

To nic ważnego, to tylko sztuka...

Galeria Miejska Arsenał, Białystok

Macierzyństwo... Warsztaty Kultury

Centrum Kultury Zamek w Lublinie

Matki Negocjatorki

galeria Manhattan, Łódź

Kiedy pada hasło „sztuka matek”, podnoszą się głosy sceptyków, którzy pytają, jakie znaczenie ma to, że artystka jest też matką? Okazuje się, że często ma to znaczenie kluczowe. Matki-artystki są przede wszystkim negocjatorkami, wciąż muszą bowiem ne(...)

Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm.

Muzeum Sztuki 2, Łódź

Wystawa Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm to rozległy pejzaż ― wielowątkowa panorama sztuki XX i XXI w. W jej ramach przedstawione są kluczowe zjawiska ostatniego stulecia w ich aktualnym znaczeniu. Opowieść o nich współtworzą korespon(...)

Sen jest drugim życiem

BWA, Galeria Miejska w Tarnowie

Tłem wystawy i wydarzeń z nią związanych są marzenie senne i podróżowanie koleją. Kolej/pociągi/perony/stacja kolejowa – sny o podróżach koleją, koszmary o spóźnianiu się na pociąg, gubieniu bagażu i podróżowaniu w niewłaściwym kierunku. Ale także: r(...)

1:1 – Prace z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Care Crisis

Futura Gallery, Praga, Czechy

“Care Crisis” is an art exhibition which focuses on the crisis created by women’s integration in the labour realm. When entering the working world, women from developed countries need to hire someone to take care of the households they have left behi(...)

re.act.feminism

performing archive Kraljević, Zagreb, Croatia

re.act.feminism

Tallinna Kunstihoone, Tallinn, Estonia

re.act.feminism

Museet for Samtidskunst, Roskilde, Denmark

Naruszenie

Akademia Sztuki, Kijów, Ukraina

We could be heroes. The Mythology of Monsters and Heroes in Contemporary Art

Brigham Young University, Museum of Art, USA

Nowe Życie

Galeria BWA, Zielona Góra

Nadzwyczaj(nie)udane dzieło

BWA, Olsztyn, Bunkier Sztuki, Kraków

Niezbędnik lubelski, Próba rozmowy

Galeria Labirynt 2 Biuro Wystaw Artystycznych, Lublin, kurator Magdalena Ujma

Artystka chce przygotować niezbędnik – zestaw, który ma pomóc przetrwać w mieście. Pyta mieszkańców Lublina, jakie rzeczy są niezbędne podczas spaceru po mieście? Po co sięgamy do kieszeni szukając najbardziej potrzebnej rzeczy? Na odpowiedzi Elżbiet(...)

Praca i Wypoczynek (Labour&Leisure)

Alternativa, Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk

Praca i Wypoczynek (Labour&Leisure) jest projektem mającym na celu ukazanie nietypowego spojrzenia na pracę, demaskującym to co jest nieuchwytne, ulotne, sytuujące się poza typowym przedstawieniem pracy i pracownika. Praca i Wypoczynek zagłębia się w(...)

Podróż na wschód

Galeria Miejska Arsenał, Białystok kurator: Monika Szewczyk, Anna Łazar

W związku z Prezydencją Polski w Unii Europejskiej realizujemy w Galerii Arsenał w Białymstoku wystawę „Podróż na Wschód”. Polska obok Szwecji jest inicjatorem projektu Partnerstwa Wschodniego, zapraszamy zatem artystów z Armenii, Azerbejdżanu, Biało(...)

Short cut / Prolog, nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego

MCK Warszawa, Galeria Kordegarda, Warszawa

Sztuka Matek

Galeria BB, Kraków

Do niedawna artystki feministyczne pomijały temat macierzyństwa lub traktowały go marginalnie (pojawiał się on zazwyczaj w symbolicznej formie – matki jako ikony itp). Tymczasem macierzyństwo w kontekście tożsamości i głębokich przeżyć egzystencjalny(...)

Płeć - waga ciężka

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Płeć - waga ciężka, wystawa towarzysząca Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Zdrowie kobiet. Zdrowie mężczyzn. Konteksty kulturowe, społeczne i medyczne; Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (...)

Parkowanie, Substancja Odżywcza

Park Oliwski, Fundacja Akuku Sztuka

W tym roku odbędzie się jubileuszowa, piąta edycja PARKOWANIA i myśląc o święcie, tworząc program, postanowiłam skupić się na zagadnieniach związanych z jedzeniem, sztuką kulinarną i wszelkimi jej formami i treściami jaki są obecne we współczesnej sz(...)

Wymiana Darów

Muzeum Współczesne, Wrocław

Czym artyści chcą się podzielić z publicznością? Co publiczność może podarować artystom? Wymiana darów była okazją, by podzielić się własną twórczością z wybraną osobą. Artyści przynieśli dary dla publiczności, publiczność dla artystów. W trakcie w(...)

Inwentaryzacja Pomorskiej

Fundacja Nowa Sztuka Wet Music, Bydgoszcz

Ulica Pomorska w Bydgoszczy skrywa wszystko to, czego nie powinno być przy głównej ulicy w mieście. Leży kilkadziesiąt metrów od głównej ulicy miasta – ul. Gdańskiej, która stanowi niejako wizytówkę tego miasta. Ulice te są blisko siebie i niemal rów(...)

BEYOND Re/PRODUCTION.

Mothering,Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin, Niemcy

PARTICOLARE Sztuka, która wznieca niepokój

Fundacja Signum, Palazzo Dona, Wenecja, Włochy

Wystawa zatytułowana "Particolare. Sztuka, która wznieca niepokój" dotyczy problemu złożonych relacji miedzy sztuką współczesną a polityką i stawia trudne pytanie o miejsce sztuki radykalnej w demokracjach współczesnych. Składa się ona z dwóch zasadn(...)

Obóz solidarność

Matadero, Madryt, Hiszpania

Przedmioty ze Stoczni Gdańskiej wybrane przez artystę Grzegorza Klamana i poddane modyfikacji ruszają w trasę, a ich banalność i zarazem legendarność wywożą stoczniowy mit daleko od miejsca powstania. Domki ze Stoczni Gdańskiej.
Przygotowana pr(...)

Podróż na wschód

Art-Kyiv Contemporary, Mystetskyi Arsenał, Kijów, Ukraina

re.act.feminism

Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz , Hiszpania

Gender check / Sprawdzam płeć! Kobiecość i męskość w sztuce Europy Wschodniej

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, kurator: Bojana Pejić

Wystawa Płeć? Sprawdzam! Kobiecość i męskość w sztuce Europy Wschodniej to pierwszy reprezentatywny przegląd sztuki wschodnioeuropejskiej poświęconej problematyce ról płciowych od lat 60. ubiegłego wieku. Dwie dekady po upadku muru berlińskiego kurat(...)

Dom zredukowany, bezdomność.

Dom w sztuce współczesnej, 7 Triennale Sztuki Sacrum, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa

Wystawa jest artystyczną wypowiedzią o domu zredukowanym - do przedmiotu, do wspomnienia. Na wystawie znajdują się prace współczesnych artystów polskich różnych pokoleń: obrazy m.in. Andrzeja Wróblewskiego, Bettiny Bereś, Stanisława Sobolewskiego, Gr(...)

Sztuka Matek

Apteka Sztuki, Warszawa

Fundacja MaMa i galeria Apteka Sztuki zapraszają w czwartek 15 lipca na wernisaż wystawy Sztuka Matek.

13 artystek - Anna Bedyńska, Patrycja Dołowy, Bo Dzierwa, Agata Endo Nowicka, Anna Grzelewska, Elżbieta Jabłońska, Klara Kopcińska, K(...)

Smakołyki

Miejska Galeria Sztuki Arsenał, Poznań, kurator: Zofia Starikiewicz

Wystawa zatytułowana „Smakołyki” odbędzie się w Galerii Miejskiej „Arsenał” i w otoczeniu galerii, w przestrzeni Starego Rynku w terminie od 1 do 31 października 2010.
Ekspozycja i towarzysząca jej publikacja „Smakołyki” to projekt, konfrontują(...)

Będzie lepiej i coraz lepiej

Galeria Sztuki Współczesnej, Olsztyn, kurator: Małgorzata Jackiewicz-Garniec

Wystawa zbudowana została wokół zdania - hasła Ryszarda Grzyba: "Będzie lepiej i coraz lepiej", ma za zadanie wyzwolić w odbiorcy pozytywne emocje. W ogromnej części sięga do dzieł artystów tworzących w nurcie sztuki krytycznej. Tych twórców, którzy (...)

Czy twój umysł jest pełen dobroci?

Dom Pracy Twórczej, Wigry, kurator: Agnieszka Tarasiuk

Relacja między cywilizacją człowieka a ekosystemem naszej planety jest jednym z podstawowych zagadnień XXI wieku. Niezwykle ważne staje się pytanie o kulturowe źródła naszego stosunku do natury. Nawet na poziomie lokalnych konfliktów pomiędzy inwesto(...)

Outside in, inside out

Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko

OUTSIDE IN / INSIDE OUT jest kontynuacją dwóch wydarzeń: polsko-norweskiego pleneru artystycznego Natur – Kunst / Kunst – Natur z 1987 oraz przedsięwzięcia UT 21 z 2008 roku.

Nazwa sugeruje słowną grę towarzyszącą oczekiwaniu przemiany, pr(...)

Na paryskim bruku

Muzeum Narodowe w Poznaniu, oddział w Śmiełowie - aranżacja wystawy

Flower Power

Dom Pracy Twórczej, Wigry, kurator: Agnieszka Tarasiuk

Poczta kwiatowa.

Czuć wokół jesień. Inaczej wyglądają już nasze ogrody. Po letnim kwitnieniu, zbieramy nasiona naszych ulubionych odmian kwiatów. Dzielimy kłącza, przechowujemy, by wiosną następnego roku zasiać, zasadzić, pielęgnować i cie(...)

Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta

Muzeum Sztuki, Łódź, kurator: Jarosław Suchan

Przestrzenie wokół Sali Neoplastycznej zaczynają się stopniowo wypełniać realizacjami współczesnych twórców, odnajdujących w dziele Strzemińskiego momenty, z którymi wciąż warto się konfrontować. Rozwijającą się wokół Sali ekspozycję – „Kompozycję ot(...)

Spores

Kolekcja Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej, OXYGEN, Szczecin, organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie

Na wystawie SPORES prezentowanych jest ponad 60 dzieł: rzeźb, zdjęć, filmów DVD, obrazów malarskich i instalacji, które nigdy dotychczas nie były prezentowane w takiej ilości i konfiguracji. Wiele z nich zostanie pokazanych w Szczecinie po raz pierw(...)

Wybór, pokaz Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej

Górnośląskie Centrum Kultury, Galeria Sektor 1, Katowice

Hallo!

Biuro Wystaw Artystycznych, Bydgoszcz, kurator: Krzysztof Gruse

Jest to projekt, którego celem jest prezentacja twórców mieszkających w Bydgoszczy i z tym miastem związanych. Wystawa - akcja ma również zintegrować środowisko artystów bydgoskich. W projekcie udział wzięło prawie 200 osób.

Część główną (...)

Supermatka

Ambasada Amerykańska, Warszawa

Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku, Przemieszczenia

MS2, Łódź

Przemieszczenia w ramach ekspozycji kolekcji ponawiają pytanie o to, co najważniejsze w doświadczeniu, jakie sztuka XX i XXI wieku usiłowała wyrazić. Cztery obszary, w które zorganizowane zostało to doświadczenie : „ciało, trauma, proteza”, „konstruk(...)

ALTERNATIVA HOUSEWARMING / PARAPETÓWKA

Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk

20:00 - 22:00 Sekrety i Kłamstwa:
Podchody w Hali 90 B. Grupy z przewodnikiem,
Artyści: Angelika Fojtuch, Anna Molska, Elżbieta Jabłońska, Grzegorz Klaman, Kasia Krakowiak, Dominika Skutnik, Mariusz Waras, Ślina, Anna Witkowska.(...)

Gender Check

MUMOK Wiedeń, Austria

Gender Check was the first comprehensive exhibition featuring art from Eastern Europe since the 1960s based on the theme of gender roles. 20 years after the fall of the Berlin Wall, the curator Bojana Pejić, along with a team of experts from 24 diffe(...)

Mothers Finest

Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz, Austria

Artisterium

Tibilisi, Gruzja

The Artisterium Association is an artist run, non-governmental, non-profit organization that was established in 2008 by Iliko Zautashvili (artist, art historian), Archil Turmanidze (artist, designer) and Magda Guruli (initiator/curator). The associat(...)

Powtarzam je, by doścignąć

Muzeum Sztuki, Łódź,Projekt kuratorski

Dynamiczna, żywa sytuacja to zasadniczy cel ekspozycji, którą zaproponuję – mówi o drugim projekcie towarzyszącym otwarciu ms Elżbieta Jabłońska. Artystka, która od lat tworzy dla publiczności możliwość współuczestniczenia w swoich akcjach, tym razem(...)

Uroki władzy (o władzy rozproszonej, ideologii i widzeniu)

Galeria Miejska Arsenał, Poznań, kurator: Iza Kowalczyk

Podjęcie tematu ideologii i władzy niesie zawsze ryzyko uproszczonej interpretacji rzeczywistości. Jesteśmy skłonni widzieć władzę jako jawną dominację jakiejś grupy nacisku nad podległymi jej podmiotami. Tymczasem rozproszona władza i jej struktury (...)

Pokój z kuchnią

Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń

Dokumentacja prozaicznych i bardzo oczywistych aspektów naszej codzienności to jeden z głównych wątków, wokół których rozwija się twórczość Elżbiety Jabłońskiej. Przesycone ciepłem i humorem projekty artystki realizowane są poza oczywistymi konteksta(...)

Open City, festiwal Sztuki w przestrzeni miejskiej

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Lublin, kurator: Waldemar Tatarczuk

Na okrągło 1989-2009

Hala Stulecia, BWA, Wrocław kurator: Aneta Szyłak

„Na okrągło” to tytuł, który nie tylko odwołuje się do formy Hali Stulecia, w której się znajdujemy oraz Okragłego Stołu i jako rzeczywistego obiektu, i wydarzenia historycznego sprzed dwudziestu lat. „Na okrągło” - kolokwialne wyrażenie w języku (...)

Zakamarki

BWA Galeria Sanocka, Sanok

“Zakamarki” to wystawa o szkatułkowej strukturze. To historie w historiach, obrazy w obrazach i miejsca w miejscach. Jest to wystawa o potrzebie szukania i wydobywania subtelnych kobiecych ingerencji z “niewidzialności” i “niezauważenia”. Rozproszona(...)

Mózg Festiwal

Klub Mózg, Bydgoszcz

Ciekawa i prowokująca była także w czasie festiwalu instalacja Elżbiety Jabłońskiej Wygwiżdż artystę. Przed projekcją filmu, na którym pojawia się artystka, zostają rozdane gwizdki. Publiczność zachęcono do wygwizdania artystki. Po tej kilkuminu(...)

Let us be us

Emil Filla Gallery, Usti nad Labem, Czechy

Under the bridge

Center for Contemporary Art Łaźnia, Garston, Liverpool, UK

Część projektu “For the like of us” w ramach sieci współpracy “Cities on the edge”

Agnieszka Kulazińska, Kevin Hunt, Rita Slater – kuratorzy projektu

Drogi w przestrzeniach miast zajmują miejsce szczególne – są w mieście a jednocz(...)

Nie licz na nic

Galeria BWA, Zielona Góra

Elżbieta Jabłońska urodziła się w 1970 roku. W latach 1990-95 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernikaw Toruniu, w 1995 obroniła dyplom z grafiki warsztatowej i aneks z malarstwa. Od 1996 roku jest asystentką w Zakładzie (...)

Sacrum – profanum, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE

Zamek Książąt Pomorskich

W tym roku w ramach inSPIRACJI zostanie pokazanych 27 projektów, z czego 17 to premiery, natomiast większość to projekty z 2007 roku. Na program składają się prace fotograficzne, video, instalacje prezentowane zarówno w galeriach jak i w przestrzeni (...)

Remont

Galeria Biała, Lublin, kurator: Anna Nawrot

(…) Idea wystawy odnosi się do historycznych powikłań, zawartych w samym budynku i na tej bazie – będzie próbą konstrukcji innej tożsamości w artystycznych poszukiwaniach.

Budynek, w którym ma odbyć się wystawa, powstał w połowie XVIII wie(...)

Efekt czerwonych oczu – fotografia polska XXI wieku

Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, kurator: Adam Mazur

Sztuka Postkonsumpcyjna. Kolekcja Regionalna Zachęty Sztuki Współczesnej

Zamek Książąt Pomorskich, Galeria Południowa, Szczecin, kurator: Agata Zbylut

Przebudzenie

OKSiR, Świecie nad Wisłą, kurator: Karina Dzieweczyńska

Realizacje zaproponowane przez mnie w ramach projektu „Przebudzenie” poruszały trzy zasadnicze aspekty percepcji.
Istotą pierwszego z nich zatytułowanego „Przestrzeń równoległa” było odwiedzenie i obserwacja przestrzeni bardzo prywatnych. Miejs(...)

Dziennik Polki, Uppsala Konsert & Kongress

Uppsala, Szwecja

"Nie ryzykując dużym uogólnieniem można powiedzieć, że w Polsce pozycja kobiet zawsze była specjalna i w gruncie rzeczy – silna. Można mówić o specjalnej, polskiej wersji emancypacji. Zwłaszcza w trudnych momentach naszej historii kobiety odgrywały w(...)

UT – 21

Lillehammer, Norwegia

Praca zrealizowana podczas wystawy „UT-21” w Norwegii, polegała na wysłaniu tysiąca listów do przypadkowo wybranych osób z pytaniem zapożyczonym z mojej wcześniejszej pracy Czy twój umysł jest pełen dobroci? - Er dine tanker fulle av dodhet?. P(...)

Das Tagebuch einer polnischen Frau 2

Instytut Polski Berlin, Niemcy

re.act.feminism

Akademie der Künste, Berlin, Niemcy

Przypadkowa przyjemność

Galeria Arsenał, Białystok

"Podstawę naszego istnienia stanowi codzienność. A że fakt istnienia przeżywamy jako niezwykle ważny, więc ogarnia nas zdumienie, ilekroć uświadamiamy sobie, że upływa ono na drobiazgach. Codzienność stanowiąca tło egzystencjalne zdarzeń niezwykłych,(...)

Słodka sztuka

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk

Kobiecość stereotypowo postrzegana to romantyzm, ciepło i idealizacja wizerunku, czyli wszystko to, co powierzchowne. Jest to obraz projektowany najczęściej przez męską część społeczeństwa. Przyglądając się praktyce artystycznej kobiet szczególnie w (...)

Zatrute źródło – polska sztuka współczesna w pejzażu poromantycznym

organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie, galeria Arsenals, Muzeum Narodowe w Rydze

Kuchnie zmysłów

Muzeum Sztuki, Łódź

Wystawa Kuchnie zmysłów jest przede wszystkim opowieścią o smaku rozpatrywanym zarówno w kategoriach elementarnych jak również rozumianym jako „gust, poczucie piękna, umiejętność oceny wartości estetycznych”. Połączy ona sztukę, rzemiosło artystyczne(...)

G K Collection 1- Wystawa z kolekcji Grażyny Kulczyk

Stary Browar, Poznań

Wystawa kolekcji podzielona została na sale podejmujące różne tematy w sztuce i społeczeństwie. Ekspozycja prowadzi przez salę aktu, salę perwersji, salę religii, salę biblioteki, salę mody, salę rzeźby cielesnej, salę sztuki przedmiotu i salę muzeal(...)

Ego Sum

Galeria BWA, Bydgoszcz

Projekt „Ego Sum" realizowany jest w oparciu o twórczość czterech artystek, pochodzących z różnych krajów Europy w tym i z Polski. Twórcy podejmują działania artystyczne w oparciu o najnowszy język wypowiedzi artystycznej - nowe media.

Sensualia

Galeria Starmach, Kraków, zespół kuratorski

SENSUALIA to projekt kuratorski zrealizowany w Galerii Starmach przez zespół ośmiu studentek Muzealniczych Podyplomowych Studiów Kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki UJ 2007/2008 pod kierunkiem Andy Rottenberg: Anna Borejczuk, Zofia Cielątkowska(...)

Master&Monster

Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Łódź, kurator: Magdalena Ujma

W polskiej tradycji dzieci były wychowywane przez matki pod nieobecność ojców. Istniały różne rodzaje wycofania się: ojcowie wybierali nieobecność emocjonalną, emigrację wewnętrzną bądź realną, oddawali się pracy, bądź spiskowali. Dlatego też ojciec (...)

Homage to Domestic Familiarity

Anya Tish Gallery, Houston, USA

A group show of nine artists working as near as Houston and as far away as Poland and Paraguay. The common thread uniting this disparate group is their subject matter, the objects that form the familiar material environment of homes throughout the in(...)

Tranphotographiques

Tripostal, Lille, Francja

Photo Biennial

Dunaújváros, Węgry

Global Feminisms

Brooklyn Museum, Nowy Jork, USA

Z okazji otwarcia Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art, Brooklyn Museum prezentuje Global Feminisms, międzynarodową wystawę dedykowaną wyłącznie sztuce feministycznej powstającej od 1990 roku do dziś. Prezentacja składa się z prac około osiem(...)

83 kelnerów i pomocnik

Galeria Atlas Sztuki, Łódź

W ATLASIE SZTUKI, w którym konsekwentnie pokazujemy wszystko to co interesujące we współczesnej sztuce, nadszedł czas na prezentację twórczości Elżbiety Jabłońskiej. Artystki wszechstronnej, która obok działań typu performance zajmuje się malarstwem,(...)

Plebiscyt, Więzy, Festiwal Trzaskoff

Racibórz, kurator: Agnieszka Rayzacher

Śniadanie w Muzeum

Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Sztuki w Łodzi, kurator: Grzegorz Musiał

Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych liczy obecnie około 50 najnowszych, powstałych głównie w latach 2005 - 2006, prac 24 artystów. W kolekcji reprezentowani są: Grupa Azorro, Krzysztof Bednarski, Cezary Bodzianowski, Artur Chrzanows(...)

Uwolnić emocje. Mity. Symbole. Systemy.

Narodowe Centrum Kultury, Gdańsk

Od sztuki kupowania do sztuki poznania

Silesia City Center, Katowice

Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania

Muzeum Sztuki, Łódź, kurator: Jarosław Lubiak

Na wystawę "Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania" w Muzeum Sztuki w Łodzi (2007) Jabłońska przygotowała kamienną tablicę przypominającą płytę pamiątkową, na której zostały wyryte nazwiska wszystkich artystów prezentujących prace w tym miejscu - (...)

Kondycje

Kolekcja Galerii Arsenał, Instytut Polski w Duseldorfie, Niemcy

Madonna

Blekinge Museum, Szwecja

Polyphony of Images.

The De Lamar Mansion Centennial Salon of Arts & Ideas, Nowy Jork, USA

Ela Jabłońska

Galeria Fizek, Poznań

Strażnicy doków

Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk, kurator: Aneta Szyłak

Egocentryczne, niemoralne, przestarzałe. Współczesne wizerunki artystów.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Warszawa, kurator: Bożena Czubak

Dzień Matki, Galeria XXI

Warszawa, Galeria Platan, Budapeszt, Węgry

Madonna

Kunsthaus, Drezno, Niemcy

Helping

Biennale w Pradze, Czechy

Expanded Painting, Poland Overview Prague Biennale, Czech(...)

Pomaganie - Święto Kobiet

Kraków, organizator: ExGirls

8 marca kojarzy mi sie nieodmiennie z tulipanem w ręku wiekszości
spotykanych tego dnia mężczyzn.
Ten zakodowany mocno obraz jest jednym z dwóch zasadniczych powodów
proponowanych przeze mnie warsztatów, ktore przygot(...)

Biały Mazur

Bunkier Sztuki, Kraków

Prezentowana w Bunkrze Sztuki wystawa miała swoją premierę we wrześniu 2003 w Neue Berliner Kunstverein w Berlinie i została zorganizowana przez Fundację Instytutu Promocji Sztuki w Warszawie. Do udziału w niej zaproszono artystki średniego pokolenia(...)

Dialog Loci – Bastion sztuki

Kostrzyń nad Odrą, organizatorzy: Anne Peschken i Marek Pisarsky, Kula e.V. (Berlin), Kostrzyńskiego Centrum Kultury

Krzątanina

Biuro Wystaw Artystycznych Wrocław, Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra, kurator: Anna Płotnicka

Zwykłe codzienne sprawy bywają niezwykle interesującym polem działania. Według mojej prywatnej teorii już sama decyzja o porannym wstaniu z łóżka niekiedy jest czynem bohaterskim. Fascynuje mnie cykliczność, powtarzalność codziennych czynności i p(...)

Zasiedzenie

Galeria Miejska Arsenał, Poznań, Marek Krajewski

W ramach Biennale Sztuki Polskiej

kurator: Aneta Szyłak

Critics Choice

Międzynarodowe Biennale Sztuki, Łódź

Tallin, CAC Wilno, Lituenia

National Centre for Contemporary Arts, Arsenał

Nizhny Novgorod,

Museum of Fine Arts, Nizhny Tagil kurator: Magdalena Kardasz

Distances?

Frac Ile-de-France – Le Plateau, Paryż

Art in the City

Frankfurt nad Menem

Młoda sztuka z Polski

Forum Kunst und Architekture, Essen, Niemcy

Out door Gallery

Boulogne, Francja

The same procedure as every year

Klub Polskich Nieudaczników, Berlin, Frankfurt nad Odrą, Niemcy

Distances? - Le Plateau, Paryż 2004 - Krzątanina

BWA Wrocław, BWA Zielona Góra

Zwykłe codzienne sprawy bywają niezwykle interesującym polem działania. Według mojej prywatnej teorii już sama decyzja o porannym wstaniu z łóżka niekiedy jest czynem bohaterskim. Fascynuje mnie cykliczność, powtarzalność codziennych czynności i po(...)

Art in the City

Frankfurt nad Menem, Niemcy

Far West Near East - Młoda sztuka z Polski

Essen, Niemcy

Muzeum Poznanskiego, Łódź

Muzeum Poznanskiego, Łódź

Art Paris

Carousel du Louvre, Paryż, Francja

Semaines Européennes de l'Image

Havre, Francja

Out door Gallery

Boulogne, Francja

HELP YOURSELF

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej,Ustka

SUPERMATKA

Galeria Arsenał, Białystok

MIA100 KOBIET

CDQ, Warszawa

Dialog Loci

Bastion Sztuki, Bastion Filip, Stary Kostrzyń nad Odrą

Kobieta na duszę

Galeria Manhattan, Łódź

Sztuka w mieście - Zewnętrzna Galeria AMS 1998 - 2002

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; Bunkier Sztuki, Krakow; Arsenał , Białystok; Łaźnia, Gdańsk

Odra II Oder

Tabakfabrik Vierraden, Galeria 2YK Berlin, Niemcy, Galeria Amfilada, Szczecin w ramach -"Extra Strong, Super Light" V Międzynarodowej Wystawy Sztuki Współczesnej, Muzeum Narodowe

Spojrzenia

Fundacja Kultury DB, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa

Jury w składzie: dr Marek Krajewski, Robert Rumas, Jarosław Suchan, Dr. Bettina Wolter, Hanna Wróblewska postanowiło przyznać główną nagrodę Elżbiecie Jabłońskiej za społeczne zaangażowanie i wrażliwość, za udzielanie (...)

SUPERMATKA

Galeria ZACHĘTA, Warszawa

GRY DOMOWE

Galeria Zewnętrzna AMS, 400 bilboardów

Plakat Elżbiet Jabłońskiej jest przede wszystkim ironicznym komentarzem do sytuacji i statusu kobiet w Polsce, ale jednocześnie próbuje uczynić z nich główne bohaterki współczesnego życia.

Wykorzystywana (...)

"PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA" VI edycja projektu stołowego

Galeria Arsenał, Białystok

GRY DOMOWE

Galeria Amfilada, Szczecin

POLACOS - nowa sztuka z Polski

galeria LA CAPELLA, Barcelona,

MIA100 KOBIET

CDQ, Warszawa

LOOK AT ME

Bunkier Sztuki, PIĘKNY PIES, Kraków

RYSUNKI

Galeria w Schotten, Niemcy

Między naturą a kulturą

Galeria Bielska, Bielsko-Biała

SUPERMATKA

Muzeum im. L. Wyczółkowskiego, Bydgoszcz

Jabłońska kontra Jabłońska

Galeria Sektor,GCK,Katowice

"Rozmowy się nie kleiły, a wymiana listów ustała niemal całkowicie. (Nie z winy poczty, która trwała nadal). Ludzie rozmawiali o komunikowaniu się, być może dlatego, że dawno już nie mieli o sobie żadnej wiadomoś(...)

Wystawa zbiorowa

Galeria Ś T, Bielsko Biała

Out - door Galeria AMS

Instytut Polski, Berlin

Przenoszenie przedmiotów sztuki

Galeria ON, Poznań

Mother Pole presents another aspect
of her life - shopping.
Countless amounts of bags and plastic bags which are
an inseparable characeristic of hers.
This is the reason for "Carrying Ob(...)

LINIA SZTUKI 2, Dwudniowa Akcja Zewnętrzna

Galeria Kronika, Bytom

OBRAZKI

Galeria TOK, Tuchola

MATKA POLKA NA DZIEŃ MATKI - WYCINANKI

Oranżeria i Pałac w Lubostroniu

SUBSTANCJA ODŻYWCZA

BWA , Zielona Góra

Kobieta o Kobiecie

Galeria Bielska, Bielsko-Biała

LINIA SZTUKI

Galeria Kronika, Bytom

MASKARADY

IX Festiwal INNER SPACES, Poznań

APATOR KOCHA POLONIĘ

Wystawa zewnętrzna, Toruń

PIWNICA

Oikos, Muzeum im.L. Wyczółkowskiego, Bydgoszcz

Leżenie

Galeria Róż, Toruń

Konstrukcja w procesie

Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz

Arte en orbita

The Artist Museum, Hiszpania

Opowieści lagadyjskie

Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko

Przez żołądek do serca

FORUM FABRIKUM, Łódź

TELEPORTACJA MÓZGU

BWA, Zielona Góra

OTWARTE PRACOWNIE

Warszawa-Praga

WYPOŻYCZONY MÓZG

GALERIA 011, Toruń

MATKA POLKA PREZENTUJE NR 1, Historie domowe obrazki z cyklu "Kiedy Antek śpi"

Mózg, Bydgoszcz

WIDNOKRES, VII Wystawa Wielkanocna

gotycki obiekt sakralny Grębocin oraz Galeria "S" Toruń

WOBEC RYSUNKU

Pałac Eskenów, Toruń

200 lat Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Toruń

Wystaw dyplomów

Pałac Eskenów, Toruń

Pokonkursowa wystawa grafiki

BWA , Łódż

Wystawa akwareli

BWA, Lublin

Młodzi artyści

BWA, Olsztyn

DOTYK

Galeria Nad Wisłą, Toruń

OIKOS

Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz

AUTOPREZENTACJA

Strych Pałacu Biskupów, Toruń

Zakres Horyzontu

Fundacja "i", Toruń

AUTOGRAF

Wystawa rysunku studenckiego,Piwnice Ratusza Staromiejskiego, Toruń, wyróżnienie