Najprawdziwsze historie miłosne. Alegorie miłości we współczesnej sztuce polskiej.

Muzeum im. L. Wyczółkowskiego, Bydgoszcz

Wystawa prezentująca współczesne obrazy „miłości” - w szerokim kontekście społecznym i politycznym - stworzone przez artystów polskich w ostatnich dwóch dekadach. Ponad 100 prac z wszystkich dziedzin sztuki. Kiedy mówimy o miłości przed naszymi oczami ukazują się niezliczone obrazy “idealnej” miłości wyrażone w języku sztuki akademickiej i filmowej. W tej rajskiej rzeczywistości na obłokach zasiadają kupidynki celujące w rozmarzone piękności adorowane przez uroczych kawalerów. Są też obrazy romantyczne rozpięte pomiędzy szaleństwem pożądania i śmiertelnym chłodem obojętności. Te uniwersalne, rozpoznawalne na pierwszy rzut oka metafory miłości, choć sięgają początków kultury zachodniej, są odkurzane przez ludzi filmu i reklamy i sprzedawane jako gorący towar popkultury. Nasza ekspozycja nie szuka paraleli pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. Nie śledzimy związków i zapożyczeń pomiędzy mitami i współczesnymi obrazami konsumpcji uczuć. Przedstawiamy wyłącznie „prawdziwe historie miłosne”. I to w szerokim spektrum, dlatego oprócz prawdziwej miłości, namiętności i pożądania tropimy również „zauroczenia” i „dewiacje”. A obiektem naszych uczuć może zostać wszystko, także natura, sztuka, miasto, władza i bohaterowie mas mediów, a nawet przedmioty martwe. Ale prawdziwymi bohaterami wystawy jesteśmy MY – współcześni Polacy - i to właśnie nas samych nasza wystawa śledzi.