Pokój z kuchnią

Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń

Dokumentacja prozaicznych i bardzo oczywistych aspektów naszej codzienności to jeden z głównych wątków, wokół których rozwija się twórczość Elżbiety Jabłońskiej. Przesycone ciepłem i humorem projekty artystki realizowane są poza oczywistymi kontekstami i stanowią pole odkrywania niezwykłości w banalności. Zwracają też często uwagę na kwestie istotne ze społecznego punktu widzenia. Trud i mozół wpisany w czynności związane z prowadzeniem domu to jeden z kontekstów, w ramach którego można interpretować ponadnormalnych rozmiarów meble składające się na Kuchnię. Mimo niewygody związanej z jej użytkowaniem, realizacji tej nadany został walor funkcjonalności – gotowa jest ona bowiem do użytkowania i pomyślana jako miejsce nieformalnych spotkań.
Pokój z kuchnią
Pokój z kuchnią