Początek c.d. – Kolekcja Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn, kurator: Grażyna Prusińska i Małgorzata Jackiewicz-Garniec

Cykl spotkań z artystami, których prace tworzą kolekcję olsztyńskiej Zachęty.