Śniadanie w Muzeum

Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Sztuki w Łodzi, kurator: Grzegorz Musiał

Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych liczy obecnie około 50 najnowszych, powstałych głównie w latach 2005 - 2006, prac 24 artystów. W kolekcji reprezentowani są: Grupa Azorro, Krzysztof Bednarski, Cezary Bodzianowski, Artur Chrzanowski, Tomasz Ciecierski, Stanisław Dróżdż, Elżbieta Jabłońska, Zofia Kulik, Robert Kuśmirowski, Konrad Kuzyszyn, Przemysław Kwiek, Wojciech Leder, Dominik Lejman, Zbigniew Libera, Łódź Kaliska, Magdalena Moskwa, Jacek Niegoda, Anna Orlikowska, Wiktor Polak, Joanna Rajkowska, Józef Robakowski, współpraca Wiesław Michalak, Jadwiga Sawicka, Jan Simon, Ryszard Waśko.