Biały Mazur

Bunkier Sztuki, Kraków

Prezentowana w Bunkrze Sztuki wystawa miała swoją premierę we wrześniu 2003 w Neue Berliner Kunstverein w Berlinie i została zorganizowana przez Fundację Instytutu Promocji Sztuki w Warszawie. Do udziału w niej zaproszono artystki średniego pokolenia, które przeważnie zaprezentowały swoje najnowsze prace. Na potrzeby obecnej wystawy część artystek wykonała nowe prace, lepiej wpisujące się w polski kontekst. W swojej twórczości większość biorących udział w wystawie artystek porusza temat opresyjnej, lub - co najmniej - nierównej sytuacji kobiet we współczesnym polskim społeczeństwie. Pokazywane prace związane są zarówno ze sferą prywatną, intymną, jak i ogólnymi warunkami społecznego funkcjonowania kobiet. To przesłanie, wyrażone często środkami wysoce symbolicznymi, wydaje się nadal ważne. Nie tylko w Polsce. Artystki biorące udział w wystawie pracują w różnych mediach i są nadal mniej znane (czy popularne) niż ich koledzy. Celem wystawy jest próba zaprezentowania wyników naukowych badań w dziedzinie "gender sudies", u progu XXI wieku jak również polityczne i społeczne realia Polski na jej drodze powrotu do "rodzimej" tradycji, opartej na paternalistycznym rdzeniu kulturowym, a nie podążanie za feministyczną tradycją lat 70-tych. W wystawie udział biorą następujące artystki: Bogna Burska, Marta Deskur, Katarzyna Górna, Elżbieta Jabłońska, Paulina Ołowska, Joanna Rajkowska, Jadwiga Sawicka, Julita Wójcik, Monika Zielińska. Wystawie towarzyszy katalog w języku polskim i niemieckim, z barwnymi reprodukcjami, ze wstępem Andy Rottenberg i esejami autorstwa Izabelli Kowalczyk i Magdaleny Środy (Gender Studies UW).

Kontakt: www.bunkier.com.pl
Biały Mazur
Biały Mazur
Biały Mazur
Biały Mazur
Biały Mazur
Biały Mazur
Biały Mazur
Biały Mazur
Biały Mazur
Biały Mazur
Biały Mazur
Biały Mazur
Biały Mazur
Biały Mazur