Długość cugli wyznacza średnicę areny

Galeria Sztuki Współczesnej, Opole

Wystawa i działania performatywne.
Projekt dotyczy performansu, jako medium przekraczającego granice i stwarzającego różnorodne pytania o granice: granice komunikatywności - napięcia miedzy potrzebą komunikowania a jego niemożliwością lub ograniczeniami możliwego przekazu, granice sztuki i możliwego do zrealizowania na polu sztuki (utopie, projekty niemożliwe i nieudane), granice kontaktu artysty z publicznością i współuczestnictwa, granice medium oraz poszczególnych dyscyplin sztuki - związki performansu z filmem, fotografią, malarstwem, rzeźbą, obiektem artystycznym, instalacją, a także powiązania z teatrem i muzyką.
Długość cugli wyznacza średnicę areny
Długość cugli wyznacza średnicę areny
Długość cugli wyznacza średnicę areny