Hallo!

Biuro Wystaw Artystycznych, Bydgoszcz, kurator: Krzysztof Gruse

Jest to projekt, którego celem jest prezentacja twórców mieszkających w Bydgoszczy i z tym miastem związanych. Wystawa - akcja ma również zintegrować środowisko artystów bydgoskich. W projekcie udział wzięło prawie 200 osób.

Część główną wystawy stanowić ma ekspozycja autoportretów, które zostały stworzone przez artystów na przekazanych im płótnach o wymiarach 50x50 cm. Kontekst słowa "Hallo!" (zawołanie, nawoływanie) odpowiada celowi wystawy, która ma skłonić uczestników do przyjrzenia się sobie jak i swojej kondycji istnienia w reakcjach z innymi ludźmi na zewnątrz. Autoportret jako temat jest tu pretekstem do pokazania się uczestników w sensie dosłownym i przenośnym na polu sztuki.
Hallo!
Hallo!
Hallo!
Hallo!
Hallo!